Przedszkole

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko rozwija umiejętności i nabywa ważne kompetencje.Badania dowodzą, że pobyt w przedszkolu jest istotny dla rozwoju człowieka przez całe dalsze życie.


misja wizja sylwetka absolwenta.pdf

adaptacja dziecka w przedszkolu.pdf