Historia szkoły

1827r - W kronice szkolnej pojawiają się pierwsze informacje o powstaniu szkoły w Kucharkach, nie było jeszcze budynku szkolnego, nauka odbywała się w małych grupach.

Kolejne zapisy w kronice to nazwiska pierwszych nauczycieli. Są wśród nich: Martin Tagowski, Franz Grzegorzewski z Żerkowa, Gembitzky ze Szkudły, Max Bieneck, Gratzki oraz Gregorovius z Pleszewa. Pojawiają się również nazwiska członków Rady Rodziców: Markowski Jakub, Tomalak Wawrzyn, Kubiak, Podymski, Andreas Janiak, Matuszczak, Wawrzyniak

1887r - Powstaje budynek starej szkoły, który istnieje do dnia dzisiejszego.

4.08.1921r - Początek roku szkolnego i nauki w niepodległej Polsce. Obowiazki nauczyciela obejmuje Henryk Kaczor. Szkoła jest bardzo zdewastowana po pobycie w budynku wojska. Nauka obejmowała 4 stopnie (klasy), do szkoły uczęszczało 213 dzieci.

1925/26 - Na kierownika szkoły zostaje zaprzysiężony Feliks Głodek. W szkole dokonano niezbędnych napraw, wprawiono szyby, sprawiono niektóre pomoce naukowe, uzyskano 600zł pożyczki na remonty. Od 1.XII rozpoczęto Kursa Oswiatowe dla młodzieży męskiej od 16 roku. Kursa obejmowały naukę historii, literatury ojczystej, etyki kościelnej, rachunku, uprawę roli i hodowli bydła - wykładał dziedzic Tadrzyński z Czerminka.

1926/27 - Wyremontowano izby szkolne, ogrodzono podwórze i boisko.

1.11.1928r - Kierownikiem 3-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Kucharkach zostaje Edmund Jański.

1929r - W związku z otwartą przez prezydenta Mościckiego Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu w szkole urządzono 2 przedstawienia, a dochód przeznaczono na wycieczkę do Poznania. Z oferty skorzystało 9 dzieci, które przez 2 dni zwiedzały Wystawę i miasto.

1930/31 - Dzieci i obywatelstwo zebrało 33,85zł na zakup polskich książek dla dzieci polskich na obczyźnie. Dokonano zakupu nowych ławek do jednej izby lekcyjnej. Urządzono Dzień Matki i Dzień Dziecka obchodzony bardzo uroczyście - oprócz zabawy dzieciom wzorowo prowadzącym się pod względem naukowym i wychowawczym wręczono nagrody - wartościowe książki.

1932/33 - Podział roku szkolnego na 2 półrocza obejmujące 4 okresy oraz ferie zimowe i letnie. Dzięki staraniom ks Stróżyńskiego odbyły się dla uczniów rekolekcje.

8.12.1933r - Powstaje w szkole Koło Rodzicielskie, przyjmuje nazwę "Opieka rodzicielska nad dziatwą szkolną Publicznej Szkoły Powszechnej w Kucharkach"

12.05.1934r - Zmarł Józef Piłsudzki, społeczność szkolna uczestniczy w uroczystościach żałobnych.

11, 12.05.1936r - Szkołę wizytuje ks biskup Dzymka, uczniowie klas starszych przystępują do sakramentu bierzmowania.

15.11.1937r - Szkołę przemianowano na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia II.

1938/39 - Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły z II na III.

1.09.1939r - Wybuch II Wojny Światowej. W czasie okupacji dla grupy dzieci działa prywatna szkoła niemiecka p. Jańskiego. Powstaje Publiczna Szkoła Niemiecka dla wszystkich dzieci. Dzieci zostają przekazane do szkoły niemieckiej w Karsach, z obowiązkowymi pracami w majątkach Czechel i Szkudła.

23.01.1945r - Wyzwolenie Kucharek.

10.02.1945r - Początek organizacji szkoły przez kierownika Stanisława Kraszkiewicza.

22.02.1945r - Rozpoczęcie nauki w szkole po zakończeniu wojny.

1.12.1945r - Rozpoczęcie nauki w pałacu w Czechlu.

18.02.1958r - Po raz pierwszy w szkole rozbłysło światło elektryczne.

1.12.1958r - Przy szkole otwarto dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

1.10.1969r - Powstaje filia szkoły w Karsach.

1976/77 - Remont budynku szkolnego w Kucharkach.

1983r - Kapitalny remont budynku w Kucharkach.

1997r - Remont budynku w Czechlu.

15.01.1998r - Zakończony I etap rozbudowy szkoły.

15.11.1998r - Wmurowanie aktu erekcyjnego pod II etap rozbudowy.

17.01.2000r - Otwarcie szkolnej pracowni komputerowej.

3.01.2001r - Powitanie przez uczniów XXI wieku.

30.11.2001r - Oddanie do użytku nowego budynku z salą gimnastyczną.

30.11.2004r - Nadanie szkole imienia Arkadego Fiedlera.