Finanse

"Sprawozdania z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kucharkach  znajdują  się w BIP Urzędu Gminy w
> Gołuchowie."